Menu Close

Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas  Etatų skaičius 2023 m. sausio mėn. 2023 m. rugsėjo mėn.
Direktorius  1 etatas Neskelbiama* Neskelbiama*
Pavaduotojas ugdymui  0,75 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Ūkvedys 1 etatas Neskelbiama* Neskelbiama*
Vyr. logopedas  0,5 etato 903,96 Eur. 903,96
Logopedas 1 etatas 1553,10 Eur. 1553,10
Vyr. specialusis pedagogas 0,75 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Meninio ugdymo mokytojas 1 etatas 1657,26 Eur. 1657,26
( už 1 etatą)
Mokytojas metodininkas 1,7 etato 1861,86 Eur.
( už 1 etatą)
1861,86
( už 1 etatą)
Vyr. mokytojas  15,25 etato nuo 1672,14 Eur. iki 1755,84 Eur. 
(už 1 etatą)
nuo 1672,14 Eur. iki 1755,84 Eur. 
(už 1 etatą)
 Mokytojas  2 etato nuo 1620,06 Eur. iki 1644,24 Eur.
(už 1 etatą)
nuo 1620,06 Eur. iki 1644,24 Eur.
(už 1 etatą)
Mokytojo padėjėjas ugdymui 4 etato 948,60
( už 1 etatą)
948,60
( už 1 etatą)
Mokytojo padėjėjas 11 etato 1009,98
( už 1 etatą)
1009,98
( už 1 etatą)
Sekretorius – raštvedys 1 etatas Neskelbiama* Neskelbiama*
Vaikų maitinimo organizatorius 0,75 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Sandėlininkas 1,5 etatas Neskelbiama* Neskelbiama*
Virėjas 4 etatai 1009,98 Eur.
( už 1 etatą)
1009,98 Eur.
( už 1 etatą)
Skalbėjas 0,5 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Valytojas 0,8 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Einamojo remonto darbininkas 0,75 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Kiemsargis 1 etatas Neskelbiama* Neskelbiama*
Pagalbinis darbininkas 0,5 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Sargas 0,5 etato 420,00 Eur. 420,00 Eur.

*  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 Nr. 480 (preambulės pakeitimai Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241, redakcija nuo 2022-01-15) nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo 22.3. punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas , vidutinis mėnesinis  nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Skip to content