Menu Close

Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Darbuotojų, etatų skaičius 2021 m. rugsėjo mėnuo
Direktorius 1 (1 etatas) 2090,37
Pavaduotojas ugdymui 1 (0,75 etato) 1391,22
Pavaduotojas ūkio reikalams 1 (1 etatas) 1008,90
Vyr. logopedas 1 (1,25 etatas) 1781,06
Logopedas 1 (0,25 etatas) 328,77
Specialusis pedagogas 1 (0,75 etatas) 986,33
Meninio ugdymo mokytojas(metodininkas) 1 (1 etatas) 1525,74
Mokytojas metodininkas 1 (1 etatas) 1509,81
Vyr. mokytojas 13 (po 1 etatą), 1(0,2 etato) 1424,85
 Mokytojas 3 (po 1 etatą), 1 (0,4 etato) 1318,65
Mokytojo padėjėjas ugdymui 2 (1 etatas, 0,5 etato) 743,40
Mokytojo padėjėjas 12 (1 etatas) 796,50
Sekretorius – raštvedys 1 (1 etatas) 867,30
 Vaikų maitinimo organizatorius 1 (0,5 etato) 433,65
Sandėlininkas 1 (1 etatas) 796,50
Virėjas 3 (po 1 etatą) 796,50
Skalbėjas 1 (0,5 etato) 321,00
Valytojas 1 (0,8 etato) 513,60
Einamojo remonto darbininkas 1 (0,75etato) 481,50
Kiemsargis 1 (1 etatas) 642,00
Skip to content