Menu Close

Grupės, skyrius „Vėrinėlis“

Lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ skyriuje „Vėrinėlis“ suformuotos:

2 ankstyvojo amžiaus grupės:

 

   ,,Ežiukai

             1,5- 3 m. vaikai
          Tel. (8 649) 59 510

                      

 

,,Žirniukai

    1,5- 3 m. vaikai
   Tel. (8 649) 59 511

 

 

Informacija tėvams
Grupės tvarkos taisyklės

Siekdami, kad Jūsų vaikas grupėje jaustųsi saugus ir laimingas bei užtikrinti sklandų pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą, maloniai prašome laikytis šių taisyklių:

• Vaikai į grupę atvedami iki 9.00 val. Vaikui susirgus ar vėluojant tėvai informuoja įstaigą tel. 8(448) 72379 arba grupių telefonais.
• Įstaiga dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val., todėl būtų malonu, kad bent 10-15 min. savo laiko skirtumėte pabendravimui su grupės auklėtoja apie vaiko dienelę grupėje.
• Įstaigoje dirba viena ankstyvoji grupė nuo 7.00 val. iki 7.30 val., suteikianti tėvams galimybę vaikus atvesti anksčiau.

• Vaiką iš darželio pasiima tėvai, globėjai arba raštu įgaliotas pilnametis asmuo.
• Į grupę atvedami tik sveiki vaikai (sloga, kosulys, paraudusios akys yra pirmieji ligos požymiai, todėl tokie vaikai į grupę nepriimami).
• Vaikui susirgus įstaigoje, auklėtoja informuoja tėvus, o jie privalo nedelsiant vaiką pasiimti iš grupės. Po ligos į grupę vaikas grįžta tik su gydytojo pažyma.
• Tėvai pagal sutartį už ugdymo ir maitinimo paslaugas gavę sąskaitas, privalo susimokėti iki to mėnesio 25 d.
• Tėvai, turintys mokesčių lengvatas, privalo laiku pristatyti dokumentus. Pamiršus pristatyti dokumentus, lengvatos negalioja.
• Tėvai informuoja auklėtojas apie vaiko būklę, individualias problemas (ligos, maitinimosi ypatumai ir kt.), ugdymosi poreikius, elgesį.
• Vaikai atvedami švarūs, tvarkingais drabužėliais ir patogia avalyne. Nuolat vaiko spintelėje turėtų būti švarių drabužėlių komplektas, vienkartinės nosinaitės, drėgnos servetėlės, pagal poreikį – sauskelnės.
• Vaikai į darželį ateina žaisti, tyrinėti, susipažinti su aplinka, todėl tėvai pasirūpina atitinkamais vaiko drabužėliais, kuriuos negaila išsitepti.
• Pagal galimybes tėvai talkina tvarkant ir turtinant grupę, jos aplinką.
• Dėl individualių vaiko ugdymui (-si) reikalingų priemonių ( spalvoti pieštukai, flomasteriai, akvarelė, guašas, spalvotas popierius, spalvinimo knygelė ir t. t.) informaciją suteiks Jūsų vaiko grupės auklėtoja.
• Bendraujama ir bendradarbiaujama kuriant ugdomąjį procesą (įvairios informacijos, vaizdinės medžiagos, patirties pasidalinimas, perdavimas).
• Bendradarbiauti skatinant vaikų savarankiškumą, įsitraukti, kartu kuriant grupės taisykles vaikams, namie laikytis tų pačių taisyklių ir susitarimų, kaip ir grupėje.
• Siekiant išvengti vaikų tarpusavio konkurencijos ir manipuliavimo, nerekomenduojame neštis iš namų žaislų, o jei atsinešite – būkite pasiruošę jais dalintis su draugais ir supraskite, kad gali nutikti ir taip, kad žaisliukas sulūš ir nebeparkeliaus namo. Draudžiama neštis į darželį aštrių, sunkių, kietų, smulkių daiktų, su kuriais Jūsų vaikas gali susižeisti ar sužeisti, gąsdinti kitus vaikus, užspringti.
• Pasitikėti grupės auklėtoja ir leisti jai priimti sprendimus, susijusius su Jūsų vaikų priežiūra, saugumu.
• Iškilus įvairiems klausimams ar nesusipratimams, prašome pirmiausia juos išsiaiškinti grupės bendruomenės rate su auklėtoja. Neradus atsakymo ar sutarimo – kreiptis į darželio direktorę.

Pagarbiai –
Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ administracija

 

Skip to content