Menu Close

Vaikų priėmimas

VAIKŲ PRIĖMIMAS

PRAŠYMŲ UGDYTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TEIKIMO GRAFIKAS

Tėvai pildo (koreguoja) prašymus Siunčiami pranešimai

(kvietimai) dėl mokyklos lankymo

Tėvai tvirtina kvietimus

(kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)

Nuolat

(visus metus)

Birželio 1 d. Birželio 2 d. — birželio 15 d.
Liepos 7 d.

(į laisvas vietas)

Liepos 8 d. — liepos 21 d.
Rugpjūčio 24 d.

(į laisvas vietas)

Rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

 

 

Prašymai priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose  registruojami sistemoje registruok.lt

Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Su vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
galite susipažinti internetiniame tinklapyje https://www.plunge.lt/veiklos-sritys/svietimas/priemimas-i-ugdymo-istaigas/

Skip to content