Menu Close

Grupės

Lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ suformuotos:

3 ankstyvojo amžiaus grupės:

  ,, Meškutis“     

1,5-3 m. vaikai
Tel. +370 615 60 456

 

 

drugelis png

   ,,Drugelis“

1,5-3 m. vaikai
Tel.  +370 684 05 973

 

 

   ,,Voveriukai”

     1,5 – 3 m. vaikai
    Tel. +370 663 65 919

                                     

6 ikimokyklinio ugdymo grupės:

          

  ,,Bitutė

           3-4 m. vaikai
          Tel. +370 674 66 457

 

,,Nykštukas “

3-4 m. vaikai
Tel. +370 620 99 068

 

         ,,Saulutė

         4-5 m. vaikai
       Tel. +370 633 44 251
              

               ,,Žiogelis

               4-5 m. vaikai
            Tel. +370 679 93 431

 

       ,,Paukšteliai   

        5-6 m. vaikai
       Tel. +370 614 30 584
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                         

           zuikutis png  „Zuikutis

              5-6 m. vaikai
           Tel. +370 610 92 074

                                       

2 priešmokyklinio ugdymo grupės:

     „Varpelis

     6-7 m. vaikai
   Tel. +370 614 80 859
     

 

,,Boružėlė” 

     6-7 m. vaikai
   Tel. +370 678 06 868

 

Plungės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“

Informacija tėvams
Grupės tvarkos taisyklės

Siekdami, kad Jūsų vaikas grupėje jaustųsi saugus ir laimingas bei užtikrinti sklandų pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą, maloniai prašome laikytis šių taisyklių:

• Vaikai į grupę atvedami iki 9.00 val. Vaikui susirgus ar vėluojant tėvai informuoja įstaigą tel. 8(448) 72379 arba auklėtojas telefonais 
• Įstaiga dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val., todėl būtų malonu, kad bent 10-15 min. savo laiko skirtumėte pabendravimui su grupės auklėtoja apie vaiko dienelę grupėje.
• Įstaigoje dirba viena ankstyvoji grupė nuo 7.00 val. iki 7.30 val., suteikianti tėvams galimybę vaikus atvesti anksčiau.
• Vaiką iš darželio pasiima tėvai, globėjai arba raštu įgaliotas pilnametis asmuo.
• Į grupę atvedami tik sveiki vaikai (sloga, kosulys, paraudusios akys yra pirmieji ligos požymiai, todėl tokie vaikai į grupę nepriimami).
• Vaikui susirgus įstaigoje, auklėtoja informuoja tėvus, o jie privalo nedelsiant vaiką pasiimti iš grupės. Po ligos į grupę vaikas grįžta tik su gydytojo pažyma.
• Tėvai pagal sutartį už ugdymo ir maitinimo paslaugas gavę sąskaitas, privalo susimokėti iki to mėnesio 25 d.
• Tėvai, turintys mokesčių lengvatas, privalo laiku pristatyti dokumentus. Pamiršus pristatyti dokumentus, lengvatos negalioja.
• Tėvai informuoja auklėtojas apie vaiko būklę, individualias problemas (ligos, maitinimosi ypatumai ir kt.), ugdymosi poreikius, elgesį.
• Vaikai atvedami švarūs, tvarkingais drabužėliais ir patogia avalyne. Nuolat vaiko spintelėje turėtų būti švarių drabužėlių komplektas, vienkartinės nosinaitės, drėgnos servetėlės, pagal poreikį – sauskelnės.
• Vaikai į darželį ateina žaisti, tyrinėti, susipažinti su aplinka, todėl tėvai pasirūpina atitinkamais vaiko drabužėliais, kuriuos negaila išsitepti.
• Pagal galimybes tėvai talkina tvarkant ir turtinant grupę, jos aplinką.
• Dėl individualių vaiko ugdymui (-si) reikalingų priemonių ( spalvoti pieštukai, flomasteriai, akvarelė, guašas, spalvotas popierius, spalvinimo knygelė ir t. t.) informaciją suteiks Jūsų vaiko grupės auklėtoja.
• Bendraujama ir bendradarbiaujama kuriant ugdomąjį procesą (įvairios informacijos, vaizdinės medžiagos, patirties pasidalinimas, perdavimas).
• Bendradarbiauti skatinant vaikų savarankiškumą, įsitraukti, kartu kuriant grupės taisykles vaikams, namie laikytis tų pačių taisyklių ir susitarimų, kaip ir grupėje.
• Siekiant išvengti vaikų tarpusavio konkurencijos ir manipuliavimo, nerekomenduojame neštis iš namų žaislų, o jei atsinešite – būkite pasiruošę jais dalintis su draugais ir supraskite, kad gali nutikti ir taip, kad žaisliukas sulūš ir nebeparkeliaus namo. Draudžiama neštis į darželį aštrių, sunkių, kietų, smulkių daiktų, su kuriais Jūsų vaikas gali susižeisti ar sužeisti, gąsdinti kitus vaikus, užspringti.
• Pasitikėti grupės auklėtoja ir leisti jai priimti sprendimus, susijusius su Jūsų vaikų priežiūra, saugumu.
• Iškilus įvairiems klausimams ar nesusipratimams, prašome pirmiausia juos išsiaiškinti grupės bendruomenės rate su auklėtoja. Neradus atsakymo ar sutarimo – kreiptis į darželio direktorę.

Pagarbiai –
Plungės lopšelio-darželio “ Raudonkepuraitė” administracija

 

 

 

 

 

Skip to content