Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS DARBO GRUPĖS:
Veiklos planų sudarymo grupė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vita Lukošienė, Rasa Dinevičienė, Daiva Jurkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Lukošienė;
Įstaigos įvaizdžio kūrimo grupė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Vengalienė, Jovita Geštautė, Sigutė Varkojytė-Varnienė, Daiva Stankevičiūtė, Sandra Meškauskytė; mokytojos padėjėja Gintarė Grauslytė;
Tvarkų sudarymo ir koregavimo grupė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Loreta Navickė, Sigita Butkuvienė, Genovaitė Eitvydienė, sekretorė – raštvedė Kristina Viešniauskienė;
Vidaus audito grupė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Egida Plaipienė, Snieguolė Stoncelienė, Loreta Navickė, Daiva Jurkienė,  meninio ugdymo mokytoja Lidija Poškuvienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Akvilė Domarkienė;
Projektų ir projektų valdymo grupė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos:  Lina Norkienė, Regina Gudavičienė, Lidija Poškuvienė, Sigita Butkuvienė, Jolanta Žebrauskienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Akvilė Domarkienė;
Strateginio plano rengimo grupė – direktorė Daiva Valužienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Lukošienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Snieguolė Stoncelienė. Jovita Geštautė, Lina Norkienė.
Mokytojų metodinė grupė – direktorės pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Lina Norkienė, Erika Bernotienė, Irena Vengalienė, Jovita Geštautė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisija sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:
● skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją,
● sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją,
● didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Valužienė

Direktorius ( komisijos pirmininkas)

2.

Dangirutė Vaškienė

Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

3.

Akvilė Domarkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Irena Vengalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

5.

Loreta Navickė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija  sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
● gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą , atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo,
● kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui,
● konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių,
● konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais,
●gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Akvilė Domarkienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  (komisijos pirmininkas)

2.

Regina Gudavičienė

Spec. pedagogas, logopedas (komisijos pirmininko pavaduotojas)

3.

Rasa Staponkienė

Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

4.

Odeta Derkintienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

5.

Egida Plaipienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

6.

Aurelija Koženiauskaitė

Logopedas

 7.  Erika Bernotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (komisijos sekretorius)

 

Skip to content