Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIANČIOS DARBO GRUPĖS:
Veiklos planų sudarymo grupė mokytojos – Vita Lukošienė, Rasa Dinevičienė, Daiva Jurkienė, Neringa Mitkevičienė, Indrė Brezgytė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė, ūkvedė Rima Lukošienė;
Įstaigos įvaizdžio kūrimo grupėmokytojos  – Irena Vengalienė, Jovita Geštautė,  Daiva Stankevičiūtė, Sandra Meškauskytė; Sigutė Varkojytė – Varnienė, Aurelija Vaškienė, mokytojos padėjėja Gintarė Grauslytė, Aušra Untulienė, Gitana Bružaitė;
Tvarkų sudarymo ir koregavimo grupė mokytojos – Loreta Navickė, Sigita Butkuvienė, Genovaitė Eitvydienė, Snieguolė Stoncelienė, sekretorė – raštvedė Kristina Viešniauskienė;
Vidaus audito grupėmokytojos –  Egida Plaipienė, Erika Bernotienė, Odeta Derkintienė, Neringa Mitkevičienė, Lina Simutienė,  pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė;
Projektų ir projektų valdymo, renginių organizavimo  grupė – mokytojos –  Lina Norkienė,  Sigita Butkuvienė, Jolanta Žebrauskienė, Erika Bernotienė, Indrė Brezgytė, Jūratė Černauskienė, Lilija Srėbaliūtė, Donata Krolienė, meninio ugdymo mokytoja Lidija Poškuvienė,  pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė;
Mokytojų metodinė grupė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Akvilė Domarkienė,  mokytojos –  Lina Norkienė, Erika Bernotienė, Irena Vengalienė, Jovita Geštautė, logopedė Aurelija Koženiauskaitė, Regina Gudavičienė.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisija sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:
● skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją,
● sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją,
● didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Daiva Valužienė

Direktorius ( komisijos pirmininkas)

2.

Dangirutė Vaškienė

Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas

3.

Akvilė Domarkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Irena Vengalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

5.

Loreta Navickė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija  sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
● gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą , atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo,
● kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui,
● konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių,
● konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais,
●gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Akvilė Domarkienė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  (komisijos pirmininkas)

2.

Regina Gudavičienė

Spec. pedagogas, logopedas (komisijos pirmininko pavaduotojas)

3.

Rasa Staponkienė

Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

4.

Odeta Derkintienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

5.

Egida Plaipienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

6.

Aurelija Koženiauskaitė

Logopedas

 7.  Erika Bernotienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (komisijos sekretorius)

 

Skip to content