Menu Close

2023 m. Darbas vasaros laikotarpiu

Gerb. Tėveliai,

informuojame, kad :

1. nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nustatomas papildomas negrąžinamas avansinis mokestis darbuotojų darbo užmokesčiui iš dalies padengti, nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus, kurį būtina sumokėti iki einamųjų metų birželio 20 dienos:

1.1. 40 eurų per mėnesį, jeigu ugdymo įstaigą lanko vienas šeimos vaikas;

1.2. 70 eurų per mėnesį, jeigu ugdymo įstaigą lanko du vienos šeimos vaikai;

1.3. jeigu ugdymo įstaigą lanko trys ir daugiau vienos šeimos vaikų – mokestis už kiekvieną paskesnį vaiką – po 20 eurų per mėnesį.

2. Vasaros laikotarpiu ( liepos – rugpjūčio mėn.) priežiūros paslaugos teikiamos:

2.1. vaikams, kurių abu tėvai (globėjai) tuo laikotarpiu dirba ir kartu su prašymu ugdymo įstaigai pateikia pažymas apie tai, kad tuo metu jie neatostogauja. Jeigu įstaigoje vasaros mėnesiais grupėse yra laisvų vietų, vaikai gali būti priimami nepateikiant pažymų apie tėvų atostogas;

2.2. socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teikimu;

2.3. vaikams, kurių tėvai pateikia argumentuotą prašymą, jog dėl svarbių priežasčių vasaros laikotarpiu negali užtikrinti vaikų priežiūros (gavus tokio pobūdžio prašymą, galutinį sprendimą dėl ugdymo paslaugos teikimo vaikui priima ugdymo įstaigos vadovas).

  Administracija

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas
Prašymas dėl lankymo vasaros laikotarpiu

 

Skip to content