Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Aiškinamsis raštas 2020.doc metinis.doc

Priedai.2020 m. pdf

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 1-as ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaita 2020m 2 ketvirtis

Aiškinamasis raštas tarpinis 2020 2k.docx

2f 2020-06-30.xls

Biudžeto vykdymo ataskaita 2020m 3 ketvirtis

Aiškinamasis raštas tarpinis 2020 3k.docx

Forma Nr.2.xls

Biudžeto vykdymo ataskaita 2020m 4 ketvirtis

Aiškinamasis raštas.docx

Forma Nr.2.xls

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS 2020m 2 ketvirtis

AR 2020 3.docx

20 VSAFAS 2020 2k.xls

FBA 2020 2k.xls

VRA 2020 2k.xls

Finansinių ataskaitų rinkinys pagal VSAFAS 2020m 3 ketvirtis

AR 2020 3.doc

20 VSAFAS 2020 3.xls

FBA 2020 3.xls

VRA 2020 3.xls

Skip to content