Menu Close

Darbo užmokestis, skyrius „Vėrinėlis“

Pareigų pavadinimas Etatų skaičius 2023 m. sausio mėnuo 2023 m. rugsėjo mėn.
Skyriaus vedėjas 0,25 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Ūkvedys 0,5 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Meninio ugdymo mokytojas 0,3 etato 331,08 Eur. 331,08 Eur.
Vyr. Mokytojas 1 etatas             1755,84 Eur.            ( už 1 etatą)
Mokytojas 6,8 etato nuo 1508,46 Eur. iki 1620,06 Eur.
( už 1 etatą)
nuo 1508,46 Eur. iki 1755,84 Eur.
( už 1 etatą)
Mokytojo padėjėjas 4,4 etato 1009,98 Eur.
( už 1 etatą)
1009,98 Eur.
( už 1 etatą)
Vaikų maitinimo organizatorius 0,25 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Sandėlininkas 0,5 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Virėjas 1 etatas Neskelbiama* Neskelbiama*
Skalbėjas 0,25 etato Neskelbiama* Neskelbiama*
Pagalbinis darbininkas 0,75 etato Neskelbiama* Neskelbiama*

*  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 Nr. 480 (preambulės pakeitimai Nr. 1015, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-06, i. k. 2021-25241, redakcija nuo 2022-01-15) nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo 22.3. punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas , vidutinis mėnesinis  nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Skip to content